Alle som ønsker plass i år, må ha en søknad datert samme år; dvs søker du plass i 2018 må du ha en søknad datert 2018. Det er mulig å søke fra 02.01.

OVERFLYTTINGSOPPTAK

Dette opptaket gjelder alle barn som har plass i barnehage, men som søker seg over til en annen barnehage.

Søknadsfrist 1.februar.

Se vedtektene pkt. 4.4 for opptakskriterier.

Søknaden vil automatisk gå over til suppleringsopptaket, hvis du ikke får plass ved hovedopptaket. Trondheim kommune sender ut avslagsbrev hvis du ikke får plass. 

HOVEDOPPTAK

Dette opptaket gjelder alle som ikke har barnehageplass fra før, og som har fylt ett år innen utgangen av November (Barnehageloven §12a)

Søknadsfrist er 1.mars.

Se vedtektene pkt. 4.4 for opptakskriterier.
F.o.m. 2.mars og under hovedopptaket kan ingen endre søknaden sin. 

SUPPLERINGSOPPTAK

Dette opptaket gjelder plasser som blir ledige fra 1.januar og ut barnehageåret og plasser som blir ledige etter at hovedopptaket er ferdig og ut kalenderåret.

Se vedtektene pkt. 4.4 for opptakskriterier.
Tilbudsbrev vil bli sendt ut når vi tar inn nye barn.