Lundåsen barnehage er med i samordnet opptak i Trondheim kommune.

Du kan søke plass gjennom samordnet opptak gjennom hele året.

Hvis det blir ledig plass i barnehagen vår, vil vi informere om det på nettsiden vår. Vi går da inn på Trondheim kommune, samordnet opptak sine lister og ser hvilke barn som står på listene våre. Vi følger opptakskriteriene våre ved alle opptak.

Alle som ønsker plass hos oss må ha inne en søknad hos Trondheim kommune, samordnet opptak.

Hvis du skal søke plass hos oss må du gå inn på trondheim kommune sin nettside. Der må du søke elektronisk.

Hvis du har spørsmål kan du enten kontakte Lundåsen barnehage eller oppvekstkontoret i Trondheim kommune tlf 72 54 07 90

Vi har utarbeidet vedtekter for barnehagen og en avtale som er bindende når man takker ja til plass hos oss. Vi har også en serviceavtale for hva foreldre kan forvente av oss og hva vi forventer av foreldrene.

Hvis du får et tilbud om plass hos oss, og takker ja, innebærer dette at du har lest vedtektene og avtalen mellom foreldre og barnehage, og forplikter deg til innholdet i disse to avtalene.