Vi har for øyeblikket 0 ledige barnehageplasser. 
Minner om fristen for overflyttingsopptak 01.02.2020, og hovedopptaket med søknadsfrist 01.03.2020 


Les for øvrig om "liten og ny" - et prøveprosjekt Lundåsen barnehage er med i høsten 2019. Trykk her for å lese mer.  

Generelt om opptaket

Vi har hovedsakling ett opptak i året for oppstart i august, men vi tar inn barn i løpet av året hvis det blir ledige plasser.

Vi følger strenge regler for opptak av barn i barnehagen og må forholde oss til opptakskriteriene i vedtektene våre. Det er noen kriterier som er felles for alle barnehager i hele Trondheim kommune og noen som er spesielt for oss. Disse blir tatt opp i barnehagens SU og eierstyret for vurdering hver høst. Det er ikke rom for personlige vurderinger i opptaket av barn.