Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Barnehagen har et Samarbeidsutvalg som består av fire representanter fra foreldrene, to representanter fra ansatte på barnehagen, og to representanter fra eierstyret. Oppgave og mandat er nedfelt i Barnehageloven.

Samarbeidsutvalgets oppgaver er først og fremst å ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Samarbeidsutvalget er ifølge forskriftene til Barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget.

Det blir gjennomført minimum 2 møter per barnehageår. Det blir innkalt til møte når det er saker som bør tas opp i Samarbeidsutvalget.