Vi følger de offentlige satsene for maksimalpris. En 100%-plass koster kroner 3230,-. Matpenger per mnd er kr 425,-. Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% søskenmoderasjon fra og med barn nummer tre. Kostpenger på kr. 425,- kommer i tillegg. Juli er betalingsfri måned.