Lundåsen barnehage disponerer og har ansvaret for parkeringsplassen ved barnehagen. Den eies av Trondheim kommune. Lundåsen barnehage drifter parkeringsplassen.

Avtalen er at barnehagen disponerer parkeringsplassen i barnehagens åpningstid; kl. 6.30 - 17.00. Utenom barnehagens åpningstid kan beboere og besøkende på Lundåsen benytte parkeringsplassen.

Lundåsen barnehage har inngått en avtale med Trondheim parkering om at de tar seg av problemer med feilparkeringer.

I åpningstiden er det kun foreldre i hente- og bringesituasjon og ansatte med godkjent parkeringsbevis som kan benytte parkeringsplassen.

Vinterstid blir parkeringsplassen brøytet natterstid, og det er viktig at brøyteren kommer til. Parkeringsplassen kan dermed i perioder bli stengt utenom åpningstid for at vi skal kunne få brøytet.