Lundåsen barnehage disponerer og har ansvaret for parkeringsplassen ved barnehagen. Den eies av Trondheim kommune. Lundåsen barnehage drifter parkeringsplassen.

Avtalen er at barnehagen disponerer parkeringsplassen i barnehagens åpningstid; kl. 07.00 - 16.45. Utenom barnehagens åpningstid kan beboere og besøkende på Lundåsen benytte parkeringsplassen.

I åpningstiden er det kun foreldre i hente- og bringesituasjon og ansatte med godkjent parkeringsbevis som kan benytte parkeringsplassen.

Vinterstid blir parkeringsplassen brøytet om natten, og det er viktig at brøyteren kommer til. Parkeringsplassen kan dermed i perioder bli stengt utenom åpningstid for at vi skal kunne få brøytet.