Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Lundåsen barnehage er en privat barnehage og er organisert i et aksjeselskap som har tre likeverdige eiere.

Lundåsen barnehage eies og drives av Lundåsen barnehage AS. Bak aksjeselskapet står Bente Halvorsen, Hanne Fallrø og Heidi Tømmerdal. De har like store aksjeposter.

Alle tre er også ansatt i Lundåsen barnehage og arbeider henholdvis som assistent, pedagogisk leder og daglig leder.

Inntekten til barnehagen er foreldrebetaling og offentlig støtte.

Barnehagens øverste interne organ er eierstyret som består av de tre eierne av Lundåsen barnehage AS.

Vi er medlemmer i Private Barnehagers Landsforbund.

Vi har tariffavtale, pensjonsavtale og forsikringer.

Dette er fagorganisasjonen for private barnehager. De tilbyr mange ulike tjenester for private barnehager; både rådgivning, veiledning og kurs.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ble stiftet i 1993 og eies av medlemmene. PBL er en landsomfattende interesseorganisasjon med følgende formålsparagraf:

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

http://www.pbl.no/no/

Trondheim kommune har godkjent barnehagen.

Vi har godkjennelser fra alle innstanser som skal inn og gjøre godkjennelser ved åpning av en ny barnehage. De viktigste godkjennelsene er fra Miljøenheten i Trondheim kommune, Mattilsynet og Kommunaldirektøren for oppvekst. Det er strenge krav til bygget, HMS-rutiner og bemanning.

Vi har årlige avtaler om vedlikehold og tilsyn, bl.a.;

  • Brannvern (både brannvesenet gjør kontroller og årlig vedlikehold av brannalarmanlegg m.m.)
  • Det elektriske anlegget
  • Lekeplassutstyr
  • Heis
  • Ventilasjonsanlegg