Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Vi har alle tre drevet familiebarnehage i noen år i våre egne hjem, og med erfaring herfra og annen tidligere arbeidserfaring fant vi ut at vi ønsket å bygge en barnehage selv.

Ønsket om selv å kunne bestemme innholdet i barnehagen var en sterk drivkraft. Med den erfaringen vi hadde opparbeidet oss, ønsket vi å få forme barnehagen selv ut i fra vårt eget grunnsyn; hva vi mener er best for barn.

Vi hadde samarbeidet alle årene vi drev familiebarnehager og visste hva vi stod for.

Vi startet med å finne ut hvordan vi skulle få til å bygge barnehagen; og vi fant til slutt totalentreprenøren Barnebygg AS som vi skrev en intensjonsavtale med. Vi hadde et godt samarbeid med dem, og etter iherdig detektivarbeid fra Bente i samarbeid med Barnebygg fant vi til slutt en tomt på Lundåsen som vi søkte Trondheim kommunen om å få bygge på.

Hanne og Heidi la ned et stort arbeid i å skrive en virksomhetsplan for barnehagen før oppstart. Vi ønsket å ha grunntanken vår godt synlig for de som enten skulle søke jobb eller søke plass hos oss. Vi jobbet fra høsten 2005 frem til februar 2006 med planen. Dette var et spennende og interessant arbeid.

Perioden fra vi startet med å finne en entreprenør til vi fikk overta bygget, var en periode preget av venting, spenning og noe frustrasjon. Men vi var tålmodige og sto på, og vi overvant alle hindringene som var i vår vei.

Januar 2004 tok vi kontakt med Barnebygg A/S, som er totalleverandør av barnehager. Barnebygg holder til på Karmøy og har bygd ca hundre barnehager i Norge. I løpet av vinteren fant vi en kjempeflott tomt på Lundåsen, og rett før påske søkte vi Trondheim kommune om tillatelse til å bygge barnehage. I mai 2004 ble det fattet vedtak i bystyret om at vi var foretrukket som utbygger av barnehage på gjeldende tomt, forutsatt at vi kunne dokumentere god nok interesse for barnehagen, og at et lengre omreguleringsarbeid gikk i orden. Interessen var det ingenting å si på. En undersøkelse for å kartlegge interesse ble sendt ut til alle innbyggere på Lundåsen og omegn, og etter et par måneder hadde vi allerede ”fylt opp alle plassene”. Prosjektet så ut til å være liv laga, og vinteren 2005 ble aksjeselskapet ”Lundåsen barnehage AS” dannet.

Arbeidet med omreguleringen tok imidlertid lang tid. Våren 2005 kom uten at noen dato for oppstart av bygging var satt. Vi følte at Trondheim kommune ikke kunne gi oss gode nok svar på hvorfor ting tok så lang tid. Juni 2005 kontaktet vi NRK Trøndelag. Det ble nyhetsinnslag i radio hvor vi stilte spørsmålet til Trondheim kommune på nytt – Hvorfor tar ting så lang tid? Etter at administrasjonen i kommunen hadde svart for seg ble de kalt inn på teppet av våre folkevalgte, som var enige med oss at det ikke skal ta så lang tid å bygge barnehage. Det resulterte også i innslag på Midtnytt NRK1 TV. Nå begynte snøballen å rulle. Etter en lang sommerferie begynte de siste brikkene å falle på plass. Likevel var det en del viktige detaljer som tok litt lengre tid enn planlagt.

Men, endelig fredag den 18.november skjedde det – første spadetak ble tatt.

Og den 27.april 2006 åpnet vi dørene for 50 barn og 13 voksne – vi var i gang!

Allerede i august utvidet vi barnehagen med en naturgruppe. 2 voksne ble ansatt og 12 barn over 3 år fikk plass.

 På haugen ved siden av Blåbærtoppen har Heimdal Rotaryklubb satt opp en laftet gapahuk i 2007 som vi får disponere. Den er laget av tømmer fra skogen på området. Gapahuken har bålplass og benker.Området brukes mye i hverdagen vår av både naturgruppa og klubbene.