Alle barn er forsikret gjennom if forsikring. Dette er en barneulykke heltid forsikring; den gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen.