Pedagogisk leder i Lundåsen barnehage

Vi har 6 pedagogiske ledere og 1 barnehagelærer i barnehagen. På Maurtua er det en pedagogisk leder og en barnehagelærer. Steinrøysa og Trekrona har to pedagogisk ledere og naturgruppa en pedagogisk leder.

Pedagogisk ledere har ansvar for sin base, årsklubb, planlegging, vurdering, oppfølging av enkeltbarn, foreldresamtaler, bemanning ved sykdom, turnuslister og personalansvar.


Pedagogisk leder på Trekrona og medansvarlig for Barkebilleklubben - Margrethe S. Lien -  100 % stilling:

Utdanning: førskolelærerutdanning med fordypning i forming, pedagogisk veiledning 1
Erfaring: Startet som assistent i barnehage i 1994, og førskolelærerutdanning ved DMMH 1996-1999. Har arbeidet i Lundåsen barnehage siden barnehagen åpnet i 2006.
Interesse og kompetanse i barnehagen: Alle barn har sine særpreg. Jeg er opptatt av å se barnet for den de er. Skape en god hverdag for barna med mulighet for lek, læring og utvikling.
Glad i sang, musikk, uteliv, drama.
Drømmer: Mye sang og musikk i barnehagen, uteliv, og skape et godt leke - og utviklingsmiljø for alle barna.


Pedagogisk leder på  Trekrona og ansvarlig for Museklubben - Mariann Båtnes - 100 % stilling:Utdanning: førskolelærer med fordypning i utefag
Erfaring: pleieassistent ved aldershjem, praktikant i barnehage, arbeidet i Thyra barnehage. Har arbeidet i Lundåsen barnehage siden august 2006.
Interesse og kompetanse i barnehagen: kunst og kreativitet, sang og fortellinger, humor og glede.
Drømmer: å gi alle barna gode barnehagedager

Pedagogisk leder Steinrøysa og ansvarlig for Ugleklubben - Laila Nydal Vollan - 100% stilling:

Utdanning: førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk
Erfaring: har jobbet 4 år som førskolellærer i annen barnehage før jeg startet i Lundåsen barnehage
Interesse og kompetanse i barnehagen: Interessert i å dra på turer. Liker godt å gå på ski og skøyter om vinteren
Drømmer:

Pedagogisk leder Steinrøysa og ansvarlig for Krokodilleklubben - Ingvild K. Østerfeldt - 100% stilling:

Utdanning: førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse.
Erfaring: har jobbet mange år i butikk, bakeri, barnehage og åpen barnehage
Interesse og kompetanse: Liker å holde på med formingsaktiviteter, sang og musikk.
Drømmer: videreutdanning innen veiledning.

 

Barnehagelærer  Maurtua og medansvarlig for Sjøstjerneklubben- Unni Haugen Aune -50 % stilling

 

Utdanning: førskolelærer med fordypning i musikk, drama og forming
Erfaring: Assistent i ca. 3 år i Tirilltoppen barnehage
Interesse og kompetanse i barnehagen: Sang, musikk og dans ligger mitt hjerte nærmest,
men alt som handler om kreativitet, skapende virksomhet og lek settes høyt; og selvfølgelig glede og humor.
Drømmer:

 
Pedagogisk leder Steinrøysa og ansvarlig for Sjøstjerneklubben -  Guro Utgård Snøva - 100% stillingUtdanning: barnehagelærer og sminkør- hårstylist
Erfaring: jobbet som barnehageassistent i 3 år, barnehagelærer som spes.ped ressurs. 
Interesse og kompetanse i barnehage: Barns lek, sang & musikk og forming. 

 

Barnehagelærer Maurtua og medansvarlig for Sjøstjerneklubben - Irene Trondsen 50% stilling