Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Daglig leder

Vi har en daglig leder i barnehagen i 100 % stilling.

Daglig leder har hovedansvaret for at Lundåsen barnehage drives innenfor alle lover og regler. Daglig leder har 3 hovedfunksjoner i barnhagen:

1) Pedagogisk leder; Årsplan, planleggingsdager, samarbeid med andre instanser, foreldresamarbeid, faglig utvikling, veiledning

2) Personalleder; Introduksjon av nye ansatte, medarbeidersamtaler, personalmøter, ansettelser

3)Administrativ leder; Budsjett, økonomi, vedlikehold, opptak, eierstyret, barns helsetilstand, post/arkiv, rapportering


Daglig leder: Hanne Fallrø

 
Utdanning: Førskolelærer fra Dronning Mauds Minne Høgskolen. Organinsasjon og ledelse fordypning.
Erfaring: Eier og driver av familiebarnehage 2001-2006. 
Medeier i Lundåsen barnehage. Har jobbet som pedagogisk leder her i barnehagen fra vi startet i 2006 til 2016. Har jobbet som daglig leder siden 2016.

 

Pedagogisk leder i Lundåsen barnehage

Vi har 6 pedagogiske ledere og 1 barnehagelærer i barnehagen. På Maurtua er det en pedagogisk leder og en barnehagelærer. Steinrøysa og Trekrona har to pedagogisk ledere og naturgruppa en pedagogisk leder.

Pedagogisk ledere har ansvar for sin base, årsklubb, planlegging, vurdering, oppfølging av enkeltbarn, foreldresamtaler, bemanning ved sykdom, turnuslister og personalansvar.


Pedagogisk leder på Trekrona og medansvarlig for Barkebilleklubben - Margrethe S. Lien -  100 % stilling:

Utdanning: førskolelærerutdanning med fordypning i forming, pedagogisk veiledning 1
Erfaring: Startet som assistent i barnehage i 1994, og førskolelærerutdanning ved DMMH 1996-1999. Har arbeidet i Lundåsen barnehage siden barnehagen åpnet i 2006.
Interesse og kompetanse i barnehagen: Alle barn har sine særpreg. Jeg er opptatt av å se barnet for den de er. Skape en god hverdag for barna med mulighet for lek, læring og utvikling.
Glad i sang, musikk, uteliv, drama.
Drømmer: Mye sang og musikk i barnehagen, uteliv, og skape et godt leke - og utviklingsmiljø for alle barna.


Pedagogisk leder på  Trekrona og ansvarlig for Museklubben - Mariann Båtnes - 100 % stilling:Utdanning: førskolelærer med fordypning i utefag
Erfaring: pleieassistent ved aldershjem, praktikant i barnehage, arbeidet i Thyra barnehage. Har arbeidet i Lundåsen barnehage siden august 2006.
Interesse og kompetanse i barnehagen: kunst og kreativitet, sang og fortellinger, humor og glede.
Drømmer: å gi alle barna gode barnehagedager

Pedagogisk leder Steinrøysa og ansvarlig for Ugleklubben - Laila Nydal Vollan - 100% stilling:

Utdanning: førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk
Erfaring: har jobbet 4 år som førskolellærer i annen barnehage før jeg startet i Lundåsen barnehage
Interesse og kompetanse i barnehagen: Interessert i å dra på turer. Liker godt å gå på ski og skøyter om vinteren
Drømmer:

Pedagogisk leder Steinrøysa og ansvarlig for Krokodilleklubben - Ingvild K. Østerfeldt - 100% stilling:

Utdanning: førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse.
Erfaring: har jobbet mange år i butikk, bakeri, barnehage og åpen barnehage
Interesse og kompetanse: Liker å holde på med formingsaktiviteter, sang og musikk.
Drømmer: videreutdanning innen veiledning.

 

Barnehagelærer  Maurtua og medansvarlig for Sjøstjerneklubben- Unni Haugen Aune -50 % stilling

 

Utdanning: førskolelærer med fordypning i musikk, drama og forming
Erfaring: Assistent i ca. 3 år i Tirilltoppen barnehage
Interesse og kompetanse i barnehagen: Sang, musikk og dans ligger mitt hjerte nærmest,
men alt som handler om kreativitet, skapende virksomhet og lek settes høyt; og selvfølgelig glede og humor.
Drømmer:

 
Pedagogisk leder Steinrøysa og ansvarlig for Sjøstjerneklubben -  Guro Utgård Snøva - 100% stillingUtdanning: barnehagelærer og sminkør- hårstylist
Erfaring: jobbet som barnehageassistent i 3 år, barnehagelærer som spes.ped ressurs. 
Interesse og kompetanse i barnehage: Barns lek, sang & musikk og forming. 

 

Barnehagelærer Maurtua og medansvarlig for Sjøstjerneklubben - Irene Trondsen 50% stilling

 

Naturgruppa har en fast utepedagog i 100% stilling. 

Utepedagogen har ansvaret for naturgruppas pedagogiske planer, administrativt ansvar, og for barn og foreldre i hverdagen. Utepedagogen har foreldresamtaler for barn på den årsklubben med flest barn. Dette i samarbeid med klubblederen.

Utepedagog (pedagogisk leder) - Runar H.Hanssen - 100% stilling:Runar har spesiell interesse for natur og friluftsliv og har god kompetanse på området.

Utdanning: Barnehagelærer og Barne og ungdomsarbeider.
Erfaring: På sjøen som fisker og fra barnehage
Interesse og kompetanse i barnehagen: friluftsliv, foto, bil, fotball og å jobbe med barn.

Stortrives på Lundåsen barnehage og ser fram til alt som skal utrettes her!

 

Barne- og ungdomsarbeidere

Vi har 4 barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen.

Barne- og ungdomsarbeider på Steinrøysa  og medansvarlig for Sjøstjerneklubben- Marina Aas - 100% stilling

Utdanning:can.polit hovedfag geografi, og barne- og ungdomsarbeider
Erfaring: hjemmetjenesten, barnehage, skole og Trondheim Bydrift. Har jobbet i Lundåsen barnehage siden barnehagen åpnet i 2006.
Interesser og kompetanse i barnehagen: kreativ og aktiv sammen med barna, syns alt er moro i barnehagehverdagen!
Drømmer: ønsker å gi barna en trygg, meningsfull og minnerik barndom. Ønsker å få mer kompetanse.

 

Barne- og ungdomsarbeider på Trekrona og medansvarlig for Barkebilleklubben - Mitra Nayebi - 100% stilling:

Utdanning: Bachelor i litteratur, barne- og ungdomsarbeider
Erfaring: 4 år som lærer ved ungdomsskole i Iran, jobbet 9 mnd for Adecco, jobbet i Lundåsen barnehage siden høsten 2006.
Interesse og kompetanse i barnehagen: tegning, lek og ute i naturen i frisk luft.
Drømmer: å gi ulike barn rom for å være seg selv.

 
Barne og ungdomsarbeider på Trekrona og medansvarlig for Ugleklubben- Tina S. Ness - 100% stillingUtdanning: kokk og barne- og ungdomsarbeider.
Erfaring: jobbet på ulike kjøkken og restauranter og har jobbet i Lundåsen barnehage siden våren 2006.
Interesse og kompetanse i barnehagen: Tina liker å være nysgjerrig sammen med barna, eksperimentere, formidle mattefaget og hun er vår Tarkusambassadør (trygg trafikk). 
Drømmer: 

Barne og ungdomsarbeider på Trekrona og medansvarlig for Ugleklubben - Iselin F. Barstad 100% stilling

Utdanning: Kokk og barne -og ungdomsarbeider.

Erfaring: Jobbet som kokk og i annen barnehage. Har jobbet i Lundåsen barnehage siden høsten 2019.

Interesse og kompetanse i barnehagen - Friluftsliv, turer. 

 

 

Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider har medansvar, og har fast ansvar for planlegging og gjennomføring av samlingsstunder.

Pedagogisk medarbeider på Trekrona og medansvarlig for Barkebilleklubben - Carina Knudsen, 100% stilling - 

Utdanning: 3-år allmennfaglig, 1 år kontorfag med helse, 1år utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Erfaring: Jeg har jobbet i hotellbransjen i 6 år og har vært innom butikk og sykehus. Jeg har også jobbet i forskjellige barnehager i 8 år utenom Lundåsen barnehage hvor jeg har arbeidet siden mars 2007.
Interesse og kompetanse i barnehagen: Jeg er en omsorgsperson som synes det er viktig å gi barna en trygg og fin hverdag. Jeg er opptatt av at lekemiljøene er inspirerende til barna slik at det utvikles en god lek.

Pedagogisk medarbeider på Steinrøysa og medansvarlig for Sjøstjerneklubben - Silje Bartnes 100% stilling 

Utdanning: 1 år handel og kontor ved Adolf Øiens vgs, 1 år salg og service ved Gerhard Schønings skole, 2 år lærling på Jysk, fagbrev i "salg og service", 1 år allmenn påbygging.
Erfaring: 1 år tilkallingsvikar, har vært ansatt på Lundåsen barnehage siden høst 2006.
Interesser og kompetanse i barnehagen: musikk og formgiving, har mye gøy med barna i atelieret.
Drømmer: har lyst til at barnehagen vår skal bli byens beste barnehage! Har lyst til å utdanne meg innen dette faget en gang i fremtiden.

Pedagogisk medarbeider på Maurtua og medeier i Lundåsen barnehage - medansvarlig for Museklubben -  Bente Halvorsen - 80% stilling

Utdanning:Can.mag sos.øk/statsvitenskap NTNU ++
Erfaring: markedsanalyse, butikk, har drevet familiebarnehage fra 2002 til vi bygde og åpnet Lundåsen barnehage  i 2006.
Interesser og kompetanse i barnehagen: er glad i å lese, synge og samtale med barna.
Drømmer:ønsker at både barn og foreldre skal ha gode minner om ei trygg og innholdsrik tid i byens beste barnehage - Lundåsen barnehage!

Pedagogisk medarbeider på Steinrøysa og medansvarlig for Krokodilleklubben  - Hildegunn Norderval - 100% stilling:

 

Erfaring: drevet kiosk.
Interesser og kompetanse i barnehagen: er glad i å være i dialog og samtale med barn.

Pedagogisk medarbeider på Maurtua og medansvarlig for Museklubben/sjøstjerneklubben  - Ritha Stenberg - 60 % stilling

 

Erfaring: har tidligere jobbet i andre barnehager og SFO. 
Interesser og kompetanse i barnehagen: liker og samspille med barna og hun liker å lese høyt for barna hvor de kan undre seg sammen i etterkant. 

Pedagogisk medarbeider på Trekrona og medansvarlig for Museklubben - Jan Ivar Jonstad - 100% stilling

Vi  har en 40 % stilling på kjøkkenet utover grunnbemanning.

Vi serverer varm mat to ganger i uken Mandag og årsklubbene bestemmer selv hvilken dag de ønsker å lage varm mat sammen med barna. 

 

 

 

 

 

 

 Vi bruker vikarer i barnehagen ved sykdom hos fast ansatte.
Vi prøver så langt det er mulig å bruke faste tilkallingsvikarer.

Alle vikarer vi knytter til oss gjennomgår en innføring i barnehagens måte å jobbe på, og vi legger vekt på å velge de vikarene som er dyktige.

Vi benytter PVS som er et bemanningsbyrå hvis vi ikke våre egne, faste vikarer er tilgjengelige for oppdrag. Vi har få egne vikarer da det ikke blir nok regelmessig arbeid for dem. Alle vikarer skal ha godkjent politiattest første dag de jobber hos oss - i henhold til  lovverket.