Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Naturgruppa er for barn fra 2.5 år og oppover. Dette er en gruppe som er med å gi bredde i tilbudet vi gir barna. Hver 3. uke går hele årsklubben sammen med sine klubbvoksne ut på naturgruppa. Her får barna opplevelser ute i, og med naturen.

Naturgruppa består av en fast utepedagog som lager planer og har hovedansvaret. De pedagogiske planene blir lagt opp ut i fra alder, modenhet, årstid, felles tradisjoner og virksomhetsplan.

I det pedagogiske opplegget har vi fokus på at barna skal finne glede og trygghet ute i natur og nærmiljø. Naturgruppa er en fin arena for sosialisering, lek, læring og fysiske utfordringer. Naturgruppa er mer fleksibel i dagsrytmen sin; barna kan velge å være ute på barnehageområdet eller inne i naturgruppehuset. Barna får utvikle ansvarsevnen sin og har muligheten til å forme sin egen hverdag gjennom å bestemme turmål og aktiviteter.  

Naturgruppa er mye ut i marka og spesielt oppe på Blåbærtoppen. Blåbærtoppen er naturlekeplassen vår som barna får et nært og godt forhold til. Vi har mange fine turmål i marka og barna blir godt kjent i nærmiljøet sitt.

Naturgruppa har et eget "hus" i barnehagen der barna kan gå inn å varme seg hvis det er kaldt, eller de har lyst til å holde på med spill, tegning eller annet.

Naturgruppa bruker naturen til alle årstider, og gjør seg erfaringer som er unike for hver enkelt årstid. Barna får erfaringer med bl.a. ski, skøyter, spikking, fugler og dyr i skogen.

 

 

1- og 2-åringene er også på turer. Ut i fra barnas behov drar enten hele klubben på tur, eller den blir delt opp i 2-3 mindre grupper.

På Maurtua er det mange små barn, og vi vurderer fortløpende hvor stor glede hvert enkelt barn har av å dra på tur. I starten vil de yngste barna ha færre turer. Da er det fint for dem å utforske Maurtua i fred og ro mens de andre barna er på tur.

Vi starter året med å utforske omgivelsene i og utenfor barnehagen, og gradvis utvide med å dra på lengre turer.