Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Barnehagehverdagen består for det meste av barns lek. Vi legger til rette for mange ulike typer lek gjennom måten vi innrede rommene våre og utelekeplassen.

Inne har vi blandt annet en leilighet som inspirerer til rollelek; her bor mange forskjellige typer familier. Gjennom utkledningsklær kan også en brannmann komme eller en baker - mulighetene er mange. Det finnes også en kafe/butikk.

Vi har også puslespill, perler, tegnesaker, konstruksjonsleker, biler, dyr, dukker, bøker osv. tilgjengelig for de barna. Her er det rom for både rolige aktiviteter ved bordet og rollelek.

Vi har også rom for fysisk aktivitet inne med både hinderløype, puterom og turnrom.

Vi hører mye latter på barnehagen, men det er også konflikter mellom barn. Vi voksne hjelper da barna i å løse konflikten slik at barna etterhvert lærer det selv. Vi har også samtaler med barn der vi snakker om følelser, tanker og erfaringer barna ønsker å dele. Vi voksne har tid til å høre hva barnet ønsker å fortelle.

Ute er det mye lek og aktivitet. Både barn og voksne er glad i å være ute, og her kan alt skje. Her sykles det, klatres, lages "mat", bygges, lekes med vann osv. 


 

Vi har ulike typer tilrettelagte aktiviteter; både i klubbtid, planlagte og spontane.

Samlingsstunden er en arena der hele basen gjør noe sammen. Her kan den voksne formidle ulike tema og aktiviteter til  hele barnegruppen. Vi deler også gjerne opp barnegruppen i mindre grupper.

Klubbtid er en arena der klubben gjør noe sammen. Klubbene har ulike tema som de arbeider med over tid. Her kan vi også dele barnegruppen opp i mindre grupper.

Vi kan gjøre tilrettelagte aktiviteter både spontant og planlagt, både i klubbtid, samlingsstund og ellers i hverdagen. Hvis et barn ønsker å holde på med noe, følger den voksne opp dette og det blir gjerne med flere barn. Vi har aktive, deltagende voksne som tar barnets initiativ på alvor og så langt det er mulig utfører aktiviteten. Den voksne vurderer alltid hva som er hensiktsmessig i forhold til resten av barnegruppen, tidspunkt på dagen og ser enkeltbarnet.

Vi er også spontane i det tilrettelagte; "veien blir til mens vi går". Vi har en ide som vi starter med, og gjennom tilbakemeldinger og ideer fra både barn, ansatte og foreldre kan de mest magiske ting skje.

Faste tema i samlingsstund

Enkelte tema er slike vi vil jobbe jevnlig med, mens andre hører til årstiden vi er inne i. Vi bruker samlingsstundene og klubbtidene til å ha fokus på de ulike tradisjonene. Her er noen tema som vi bruker å ha gjevnlig:

Tarkus og trygg trafikk; her lærer barna om hvordan de skal oppføre seg i trafikken. Tarkus er et bilbeltedyr (hånddukke) og han har mye å fortelle oss. Han minner oss på refleksbruk om høste, aking ved bilvei om vinteren og sykling i trafikken om våren. 

Vanja og Eldar (håndduker) forteller oss om brannsikkerhet og brannvern.

Steg for steg - plakater med situasjonsbilder og historier der barna får reflektert over egne og andres handlinger, og slik blir dyktigere medmennesker.

"Venner" - serien; her har vi plakater med situasjonsbilder og historier, og småbøker om vennskap; hvordan skal vi være mot hverandre. Disse hjelper barna med å finne metoder får å klare disse utfordringene.


 

Vi fokuserer på barnet ved bursdag. Bursdagsbarnet er med og bestemmer hva som skal gjøres i bursdagssamlingen og barnet er med å lager bursdagskronen sin.

Vi har en bursdagsstol og bursdagskappe til bursdagsbarnet. Vi lager ikke noe spesiell mat, men fokuserer på barnet og sosiale aktiviteter barna kan gjøre sammen. Bursdagene blir feiret med årsklubben.

Høsten er en fin perioden i barnehagen og vi har fått noen tradisjoner som vi setter pris på. 

I august holdes barnehageårets første Foreldremøte der vi gir ut årets årsplan.

I september arrangerer vi en bli-kjent-foreldrekaffe hvor gamle og nye foreldre møtes over noe godt å bite i. Disse arrangeres klubbvis.

FN-dagen med foreldrekaffe;vi jobber med Forut-opplegget ukene før selve FN-dagen og avslutter med foreldrearrangement.

Forut-opplegget handler om et barn i et 3.verden land. Vi får gjennom musikk, film og historier innblikk i dette barnets liv. Dette gir barna mange nye tanker og spørsmål.

På selve FN-dagen har vi et foreldrearrangement der vi samler inn penger til Forut. Der selger vi produkter barna har laget selv og vi selger mat (middag og kaker) som foreldre tar med på dugnad. 

 

Vinteren er en spennende periode, og den starter med julefeiring. Vi legger vekt på at førjulstiden skal være en rolig periode preget av spenning og glede.

Juleverksted; barna får lage ting som de kan ta med seg hjem til jul. Barna bestemmer selv om de vil lage noe og hva de vil lage. Hvordan det gjennomføres varierer fra år til år.

Barnas julebord er et julebord for barna der vi serverer mat som barna liker ekstra godt; her serveres det sjokoladepålegg! Og vi har dessert. Barn og voksne er i finklær, og etter maten er det diskotek med selskapsleker. Dette er et av høydepunktene før jul.

Luciafrokost er for barna og foreldrene. Det er barna på Barkebilleklubben som er i Luciatoget. Det kan dermed variere om vi er ute eller inne og ser på Luciatoget.

Juleforestilling med nissefest er for barna. Vi setter opp en juleforestilling som tar for seg julen på en eller annen måte. Til lunsj er det nissegrøt; sommerfjøsnissen får også en skål. Og kanskje kommer sommerfjøsnissen på besøk også? Han bor på loftet vårt og passer på barnehagen. Han bodde her i gamledager da det sto et sommerfjøs på barnehagetomta. Han kan finne på ting ellers i året også...

Julevandring er for Barkebilleklubben. Barn (og foreldre hvis det passer) møtes ute kl. 7.30 mens det er mørkt. Vi vandrer en liten runde i skogen, og på veien vi skal gå er det satt opp lykter. Vi går innom Gapahuken og der bruker vi å se spor etter Sommerfjøsnissen; bålet bruker å brenne og det henger ei grøtgryte over.

Adventskalender og adventsstund er på hver enkelt klubb. Det er klubbsamlingsstund hver dag der barna bytter på å åpne adventskalenderen. og hver mandag er det adventsstund.

Besteforeldrekaffe: vi inviterer besteforeldre til å komme i barnehagen på kaffe og kaker.

Karneval er et festlig arrangement. Da kler vi oss ut, har en annerledes samlingsstund og mye lek og moro!

Vinterfest arrangerer vi hvert år. Her blir det skilek og akebrett. Foreldre som ønsker kan hjelpe til:-)


 

Våren har noen fine tradisjoner, og det er spennende å se hvordan det spirer og gror.

Påskeverksted; her lager vi påskepynt som barna kan ta med seg hjem. 

Påskefrokost er for foreldre og barna i barnehagen. Vi lager en god frokost som serveres på kjøkkenet. Her samles barn og foreldrene fra Steinrøysa og Trekrona. Vi bruker det barna har laget av påskepynt til å dekorere kjøkkenet. Barn og foreldre på Maurtua spiser frokost på Maurtua.

Barnehagens bursdag den 27.april: Vi feirer barnehagens bursdag hvert år. Det varierer hva vi finner på.

17.mai-fest: Vi har en 17.mai-fest i barnehagen siste barnehagedag før 17.mai. Da går vi en runde i lokalområdet med flagg og synger 17.mai sanger. Vi har også 17.mai leker og masse pølse og is!Sommeren er en rolig periode i barnehagen, men vi rekker å ha en super avslutning før barn begynner å ha ferie.

Utstilling: Vi lager en utstilling og viser frem hva vi har gjort gjennom året på klubbene. Vi har høytidelig åpning med snorklipping, sprudlevannn, og noe å bite i. Utstillingen henger oppe i flere dager, og det er lov for foreldre, søsken, besteforeldre og annen familie å komme og se på.

Sommeravslutning: FAU arrangerer sommeravslutning med mange ulike aktiviteter hvert år.

Barkebilleklubbens avslutning: Barkebilleklubben har sin egen avslutning med sine foreldre. Barna er nå klare for skolen, og det er fint å ha en avslutning på tiden i barnehagen. Det varierer hvor den holdes og hva som gjøres - dette er opp til barn og voksne i klubben. Arrangementet blir holdt på kveldstid, uten søsken.


Vi dokumenterer hverdagen i barnehagen på forskjellige måter.

Utstilling

I juni hvert år har barnehagen en utstilling ,der få barna vist frem det de har jobbet med av prosjekter  i løpet av barnehageåret.

Nettsiden

Her er det hovedsaklig informasjon for de som vil vite mer om barnehagen vår.

På barnehagen:

Rundt omkring på hele barnehagen kan man se bilder og ting barna har laget.

eBarnehage

Denne er sikret med passord for foreldrene. Her legger vi ut bilder, månedsplaner osv. Det er en kommunikasjons kanal mellom barnehagen og foreldre der foreldre selv kan registrere ferie og fravær, se dokumenter og annen viktig informasjon.

Innimellom:

Vi kan også sende bilder til foreldre på SMS, eller sende med et bilde hjem.