Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Attempt to read property "created_by" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Warning: Undefined array key 0 in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Warning: Attempt to read property "catid" on null in /home/3/l/lundasen-barneha/www/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

I barnehagen har vi årsklubber; en klubb for hvert alderstrinn hvor de voksne på klubben følger barna fra de starter i barnehagen til de starter på skolen. Vi får en god oppfølging av barna der vi blir godt kjent med dem over tid.

Det er en pedagogisk leder (barnehagelærer) på hver klubb, og en eller flere assistenter. Antall voksne på klubben svarer til antall barn. Barnehagelærer har hovedansvaret for klubben; det pedagogiske opplegget og foreldresamtaler. Assistentene skal være med på planlegging og gjennomføring av opplegg/aktiviteter, og gjøre observasjoner.

De ansatte som har ansvaret for klubben har også et spesielt ansvar for disse barna i hverdagen. De skal følge dem opp spesielt og se til at behovene til disse barna blir dekket. På denne måten sikrer vi oss at vi ser enkeltbarna godt. Vi bruker også klubbene til å gjøre observasjoner.

Klubbene møtes 2 ganger i uken, og har ulike tilrettelagte aktiviteter ut i fra barnas alder og modenhet. Klubbene har tema som de arbeider med over tid. For de yngste barna bestemmer de voksne tema ut i fra barnas interesser og behov. Etter som barna blir eldre får de delta mer og mer aktivt selv i utvelgelsen av tema. Klubbene arbeider tverrfaglig med alle de 7 fagområdene.

5-åringene har i tillegg en "skoleklubb" der de holder på med skolerettede aktiviteter. De får en egen bok der de tegner og skriver litt. De holder også på med lyttetrening. Innholdet i skoleklubben legger vekt på barnas modenhet og utvikling.

Klubbene har forskjellige rom de bruker på barnehagen der de får litt "alenetid". Barna få felles opplevelser som gir dem inspirasjon til lek, og det knyttets vennskapsbånd.

Klubbene våre:

  • Barkebilleklubben – 5åringene
  • Ugleklubben – 4åringene
  • Krokodilleklubben – 3åringene
  • Sjøstjerneklubben – 2åringene
  • Museklubben – 1åringene

Hvem har ansvar for hvilken klubb kan de se på personalgruppa.