HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet.Dette er en stor og viktig del av barnehagedriften.

Vi bruker barne-nett sitt grunnlag for vår HMS. Vi har en fyldig HMS som innholder alt som vi trenger av rutiner og handlingsplaner. HMS skal i teorien fungere slik at hvem som helst skal kunne komme inn i barnehagen vår, lese HMS, og kunne utføre arbeidsoppgavene våre. Slik er det ikke i praksis; barnehagen er menneskene som er der. HMS-systemet vårt er et hjelpemiddel for å ha rutiner og planer i ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagehverdagen.

Vår HMS er delt inn i 14 kapitler:

 1. Mål for HMS
 2. Informasjon om barnehagen
 3. Vernetjeneste (verneombud)
 4. Førstehjelp
 5. Ulykker/handlingsplaner
 6. Sykefravær
 7. Stoffkartotek
 8. Orden, renhold og vedlikehold
 9. Personal
 10. Barn og foreldre
 11. Brann
 12. Revisjon og vedlikehold HMS
 13. IK-mat
 14. Personvern og sikkerhet

HMS har årlig hovedrevisjon. Den blir også vurdert jevnlig i hverdagen vår. Vi forbedrer rutiner når vi ser bedre måter å utføre oppgaver på.

Daglig leder og verneombud har godkjent kurs innen HMS.