Virksomhetsplanen er et arbeidsdokument for oss som arbeider i barnehagen. Den viser målsettingene våre, grunnsyn og hva det er vi legger vekt på. Det dokumenterer også det vi gjør i barnehagen. Virksomhetsplanen er en plan over hele virksomheten og den gjelder for en lengre periode.

Målene er en støtte og veiledning for de voksne i hverdagen for å vite at de er på «rett vei» og at vi følger de retningslinjer og lover som vi er pålagt i forhold til innholdet i barnehagen.  Planene våre er et arbeidsverktøy som vi kan vurdere oss opp mot – og da mest i mot voksenrollen. Planene er en del av bevisstgjøringen i forhold til hva vi har med i månedsplaner og på gjennomføring i hverdagen.Hva barn lærer og opplever i barnehagen er forskjellig fra barn til barn, og som vi sier i visjonen vår så er målet vårt at alle barn skal føle seg kompetente uansett forutsetninger.