Lundåsen barnehage har en årsplan som beskriver hva vi har fokus på og arbeider med i dette barnehageåret.

Personalet bruker virksomhetsplanen til barnehagen i sitt daglige arbeid. Den er grunnlaget for driften vår, og innholder en mer detaljert og omfattende plan enn årsplan. Progresjonsplanen vår er et arbeidsverktøy for personalet ,den brukes til å planlegge ut i fra, og den ligger til grunn for vår vurdering av barnehagens planer.

Rammeplanen for barnehagen legger mange rammer for hva vi skal jobbe med. Det er opp til oss å finne måter vi skal gjøre dette arbeidet på. Kapittel 4 handler om planlegging, dokumentasjon og vurdering, og dette er et viktig kapittel l for oss og er med å klargjøre hva vi skal fokusere på i arbeidet vårt.

Planene våre er alltid under kontinuerlig arbeid og utvikling.