Planleggingsdager 2020/2021

24. Januar 2020
11 og 12 Juni 2020
13 og 14 August 2020
29. Januar 2021
10 og 11 Juni 2021

 

 

 

 

 

 

Åpningstiden er 07 - 16.45  mandag til fredag.

Oppholdstiden per dag bør ikke overskride 9 timer selv om total åpningstid per dag er 9 timer og 45 minutter.

Barnehagen har stengt på offentlige høytidsdager. Jule- og nyttårsaften har barnehagen stengt. 

I perioder med ferie der det er færre barn i barnehagen kan åpningstiden bli redusert.

Barnehagen kan holde stengt i jule- og påskeferie hvis det er færre enn 12 påmeldte barn.

Barnet skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året.

I fellesferieukene har barnehagen redusert åpningstid; den er da kl 8-16. Ved helt spesielle tilfeller kan vi gjøre unntak.