Vedtak på nasjonalt hold om økning i makspris i barnehager fra 01.01.20 , makspris for helplass  er 3135,-