Vedtak på nasjonalt hold om økning i makspris i barnehager fra 01.01.21 , makspris for helplass  er 3230,-.