Vedtak på nasjonalt hold om makspris i barnehagen  - 3050 ,-